3475 داستایوفسکی :: می نویسم...

می نویسم...

حال متکلم از کلامش پیداست‌...

حال متکلم از کلامش پیداست‌...

مشکل در حال حاضر حجم نفهم ها نیست،

مشکل حجم بسیار بالایی هستن که
فکر میکنن آدم فهمیده ای هستن.

* roga یا رٌوگا به معنی راه بی پایان است.
** به جز روزانه ها بقبه پستا مال مردمه مال خودم نیست...

آخرین مطالب

داستایوفسکی

چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴ ق.ظ

وﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻋﺎﺷﻖ

ﺣﺘﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭﺯﺷﺘﯽ ﻫﺎﯼ 

ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺪ!

ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ

ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ

ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ ﺭﺍ

ﺑﺪﺍﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺯﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ

ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﺪ ...

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۶/۰۵/۱۸
roga